เกม

1
จิ๊กซอว์ ของเล่นราคาไม่แพง แต่ให้ประโยชน์ต่อสมองอย่างมากมาย

จิ๊กซอว์ ของเล่นราคาไม่แพง แต่ให้ประโยชน์ต่อสมองอย่างมากมาย

สมองด้านซ้ายของคนเรา จะทำงานก็ต่อเมื่อเราต้องแก้ปัญกา หรือต้องใช้ตรรกะศาสตร์ ในขณะที่สมองด้านขวา จะทำหน้าที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะ ซึ่งการต่อจิ๊กซอว์ จะช่วยให้เราได้ใช้สมองทั้ง 2 ด้านทั้ง 2 ซีกพร้อมๆกัน เพราะจะต้องใช้สมองในกการแก้ปัญหา และใช้สายตาในการมองสีและรูปบนจิ๊กซอว์

You’ve successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.